Banbrytande energilagringsteknik från skogen

Kostnadseffektivt

Prisvänlig energilagring

Klimatvänligt

Baserat på skogsmaterial

Enormt skalbart

Pappersfabrikskapacitet

Visionen

Kostnadseffektiv och klimatvänlig lösning

Vår vision är att erbjuda en kostnadseffektiv och klimatvänlig lösning för storskalig energilagring som främjar en accelererad omställning mot fossilfri och energiproduktion globalt.

Ligna Energy

Ligna Energy erbjuder en kostnadseffektiv och klimatvänlig lösning för storskalig energilagring som främjar en accelererad omställning mot fossilfri energiproduktion globalt.

Utmaningen

Vi saknar grön lagring av elektricitet

Vi saknar grön och kostnadseffektiv lagring av elektricitet. Därför måste elproduktionen hela tiden matcha efterfrågan, vilket resulterar i dåligt utnyttjande av kapaciteten.

Sedan 2015 är el från förnybara källor billigare än fossila bränslen.

Grön, storskalig och kostnadseffektiv lagring av el är en förutsättning för övergången till ett fossilfritt samhälle.

Lösningen

Organiska elektroniska polymerer och biopolymerer

De lösningar för energilagring som vår planet behöver måste vara väldigt storskaliga, miljövänliga och kostnadseffektiva.

Genom att omvandla vanliga pappersmaskiner så att de kan tillverka enorma batterier baserade på organiska elektroniska polymerer och biopolymerer från skogen kan vi göra stor skillnad beträffande energisituationen.

Ligna Energy är ett samarbete med LOE - Linköpings Universitets Laboratory of Organic Electronics.

Jobba på Ligna Energy

Vi är alltid öppna för ansökningar från passionerade talanger som vill bygga en hållbarare värld tillsammans med oss.

Skicka din ansökan till career@lignaenergy.com

Peter Ringstad, CEO

peter.ringstad@lignaenergy.com

070-212 45 88‬

Leif Ljungqvist, CFO

leif.ljungqvist@lignaenergy.com

070-594 94 01‬

Hans Hentzell, COB

hans.hentzell@lignaenergy.com

070-528 12 47