English | Svenska

Banbrytande energilagringsteknik från skogen.Unsplashed background img 1

attach_money

KOSTNADS
EFFEKTIVT

Prisvänlig energilagring

public

KLIMAT
VÄNLIGT

Baserat på skogsmaterial

trending_up

ENORMT
SKALBART

Pappersfabrikskapacitet

Ligna Energy erbjuder en kostnadseffektiv och klimatvänlig lösning för storskalig energilagring som främjar en accelererad omställning mot fossilfri energiproduktion globalt.

Unsplashed background img 2

Visionen

Vår vision är att erbjuda en kostnadseffektiv och klimatvänlig lösning för storskalig energilagring som främjar en accelererad omställning mot fossilfri energiproduktion globalt.

Grön, storskalig och kostnadseffektiv lagring av el är en förutsättning för övergången till ett fossilfritt samhälle.

Unsplashed background img 3

Utmaningen

Vi saknar grön och kostnadseffektiv lagring av elektricitet. Därför måste elproduktionen hela tiden matcha efterfrågan, vilket resulterar i dåligt utnyttjande av kapaciteten.

Sedan 2015, är el från förnybara källor billigare än fossila bränslen.

Grön, storskalig och kostnadseffektiv lagring av el är en förutsättning för övergången till ett fossilfritt samhälle.

Storskaliga batterier baserade på organiska elektroniska polymerer och biopolymerer från skogen produceras med en vanlig pappersmaskin

Unsplashed background img 3

Lösningen

De lösningar för energilagring som vår planet behöver måste vara väldigt storskaliga, miljövänliga och kostnadseffektiva.

Genom att omvandla vanliga pappersmaskiner så att de kan tillverka enorma batterier baserade på organiska elektroniska polymerer och biopolymerer från skogen kan vi göra stor skillnad beträffande energisituationen.

Vi är alltid öppna för ansökningar från passionerade talanger som vill bygga en hållbarare värld tillsammans med oss.

Unsplashed background img 3

Jobba på Ligna Energy

Vi är alltid öppna för ansökningar från passionerade talanger som vill bygga en hållbarare värld tillsammans med oss.

Skicka din ansökan till: career@lignaenergy.com